ยี่ห้อรถยนตร์

AUDI
BMW
FORD
LAND ROVER
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
PORSCHE
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

สมัครงาน - BREYTONSURE

สนใจร่วมงานกับเรา กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

ประวัติส่วนตัว

( * ช่องที่จำเป็นต้องกรอก )

Resume Picture


รายละเอียด - ครอบครัวชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ การศึกษา

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จ วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา(ต้น)
มัธยมศึกษา(ปลาย)
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา

ประวัติการทำงาน

ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาทำงาน อัตราเงินเดือน สาเหตุที่ออก

ความสามารถ - ภาษาความสามารถ - คอมพิวเตอร์


ความสามารถ - ขับรถ


การฝึกอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม วันที่อบรม

บุคคลอ้างอิงซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว/ ผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 คน

ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ โทรศัพท์


ท่านเคยต้องโทษอาญา - แพ่งมาก่อนหรือไม่


  • แชร์ :
  • Line share
  • facebook share
  • twitter share

Google Map