ยี่ห้อรถยนตร์

AUDI
BMW
FORD
HONDA
KIA
LAND ROVER
MERCEDES-BENZ
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
ORA
PORSCHE
TOYOTA

เอกสารการจัดไฟแนนซ์

เอกสารที่ใช้สำหรับ บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. Book Statement 6 เดือน
 4. สลิปเงินเดือน 3 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 5. กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัท หรือใบจดทะเบียนพานิชย์ (ใบจดทะเบียนการค้า)
 6. นามบัตร (ถ้ามี)
 7. แผนที่ ที่อยู่ปัจจุบัน
 8. แผนที่ ที่ทำงาน
 

เอกสารประกอบการเช่าซื้อ

กรณีนิติบุคคล :
 1. หนังสือรับรองบริษัทและวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัตร ปชช และ สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาหนังสือแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 5. หนังสือบริคณห์สนธิ
 6. แผนที่ตั้งบริษัท
 7. รายชื่อผู้ถือหุ้น
​ผู้ค้ำประกัน(กรรมการบริษัท)ใช้เอกสารดังนี้
 1. สำเนาบัตร ปชช หรือบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. แผนที่ตั้งที่อยู่ปัจจุบันของกรรมการ
 4. สำเนาหนังสือแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. นามบัตร


 
 • แชร์ :
 • Line share
 • facebook share
 • twitter share

Google Map